MAGYAR KUPA GYŐZTES 2009, MAGYAR BAJNOKI EZÜSTÉRMES 2008/2009, SZUPERKUPA GYŐZTES 2009

PÁLYARENDSZABÁLYOK

 

1.) A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

- érvényes belépőjeggyel más belépésre jogosító igazolással rendelkezik,

- nem tanúsít a beléptetés során agresszív, antiszociális magatartást,

- vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát,

- nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,

- nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta,

- nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,

- nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt,

- ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul,

- tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető,

- nem takarja el az arcát olyan módon, hogy azonosíthatósága csökkenjen,

- tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

 

2.) Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob, valamint a rendezők felhívásának nem tesz eleget bűncselekményt követ el.

 

3.) A sportrendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjának átvizsgálására a rendezvény biztosítását végző rendőr és a rendező jogosult.

 

4.) A sportlétesítmény menekülő útvonalain (folyosók, bejáratok, lépcsők, kijáratok, belépőpontok) megállani, azokat eltorlaszolni szigorúan tilos. A sportlétesítményben tilos bármilyen műtárgyra felkapaszkodni, felmászni.

 

5.) A néző a sportrendezvényen:

- köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat,

- nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát,

- rasszista, gyűlöletre uszító, vagy a sportszerű szurkolással nem összeegyeztethető magatartást nem tanúsíthat,

- köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet alakulás miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

 

6.) Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:

- a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja,

- a biztonságra és a helyszín elhagyására vonatkozó rendelkezésnek nem tesz eleget szabálysértést, ha a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel bűncselekményt követ el,

- a rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására, a mennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében

- a rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít,

- a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel taroznak,

- a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

 

7.) A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

- hirdetményen tájékoztat a sportlétesítménybe be nem vihető tárgyakról,

- gondoskodik a be nem vihető, de jogszerűen birtokolható tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról,

- amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a továbbiakban a felelősőrzés szabályai szerint jár el,

- jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni,

- a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

 

8.)A biztonságos távozás érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja.

 

9) A gépkocsiban hagyott tárgyakért a szervező és a rendező felelősséget nem vállal.

 

10) az adatkezelési szabályzat a sportszervezet honlapján elérhető. A sportrendezvényen készített képfelvételeket a szervező és a rendező átadhatja a hatóságoknak.

 

 

 

PVSK-Marketing Kft.

Pécsi VSK-PANNONPOWER

 

 

KeresésFőtámogatók

 • Pécs M.J.V. Önkormányzata
  PVSK
  Veolia Magyarország Zrt.
 • GP CONSULTING Kft. a pénzügyi tanácsadó
  TIPPMIX
  NOVRO Kft. Kinga
 • Terra21 Kft.
  Spalding

Támogatók  Sporttámogatás 2012